WLS SOM FÖRETAG

WLS vill vidareutveckla och förädla ditt fastighetsbestånd genom värdehöjande åtgärder och hyresgästanpassning

WLS, ett konsultbolag med inriktning att i samförstånd med uppdragsgivaren identifiera brister och möjligheter för den optimala lösningen för just din fastighet.

WLS arbetar i projektform tillsammans med sina samarbetspartner som är specialister på sina områden.

WLvidareutvecklar och förvaltar butikslokaler.

WLvidareutvecklar och förvaltar lagerhus kontor och bostäder.

Kvall_1_260px_130829
Start 1_Las Palmas 5
Start_2_Mariestad
Mini