BMV Göteborg

Det handlar om att vilja. En tro på att alla faktiskt är med och skapar en lite bättre värld för våra medmänniskor.

WLS vill vara en del av vår gemensamma framtid

Alla har ett stort ansvar för kvaliteten på det vi bygger, för miljön och för arbetsmiljö. 

WLS tar detta ansvar på stort allvar