Projekt 1.2_Mariestad

Bilia Mariestad verkstad

Ombyggnation av morgondagens verkstad enligt Volvos märkeskoncept