Nybyggnation av en Mini bilhall enligt BMW märkeskoncept.