WLS vill göra din fastighet till en "Green Building" där du som ansvarsfull fastighetsägare gör ditt bästa för miljön genom energibesparing

WLS ett konsultbolag med inriktning att förbättra inomhusmiljön

WLS ger besparing er energibesparing vilket innebär att vi ser över ventilation och elinstalltion i fastigheten

WLS arbetar i projektform tillsammans med sina entreprenörer som är specialister inom sina områden

WLS ger fastighetsägare och hyresgäst ekonomisk besparing